2.15.90.1, 2019-05-09 00:05:56

Özel Tüketim Vergisi İndirimi

Bir Volkswagen sahibi olmak istiyorsunuz ancak "Özel Tüketim Vergisi" kafanızı mı karıştırıyor? O zaman hemen aklınızda soru işareti yaratan noktaları birlikte netleştirelim. Engelli bireylere ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti olmak üzere iki farklı hak tanınmaktadır. Bu hakkı belirleyen nokta ise engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen engel oranıdır. 2018’de yürürlüğe giren yeni yasaya göre engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak bir otomobil sahibi olabilirler. ÖTV indiriminden faydalanabilmek içinse bu oran en az %40 olmalıdır.

ÖTV muafiyetinden yararlanmak için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporunda engel oranı %90 ve üzeri, ÖTV indirimden faydalanmak için ise en az %40 olmalıdır. Ayrıca “ağır engelli” ya da “sürücü belgesi alabilir” ifadelerinin yer alması gerekmektedir.

ÖTV indirimi yalnızca engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen kişilerin aracı mutlaka kendi üzerlerine almaları gerekmektedir.

Engel oranı %90 ve üzerinde olan malul ve engellilerin yaşıyla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90’ın üzerinde olan tüm engelliler tarafından ilk iktisap edilecek, yani ilk satın alınacak araçta ÖTV istisnasından yararlanmak mümkündür.

Tüm binek otomobil modellerinde motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedelin 247.400 TL’nin altında olması gerekmektedir.*

* 2019 yılında malul veya engellilerin taşıt alımlarında istisna hakkında ÖTV(II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik (5 seri no'lu) tebliğ esas alınmıştır.