2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52

ÖTV Muafiyetli Satışlar

ÖTV Muafiyetli Satışlar

Volkswagen dünyasında hiçbir şey hayattan keyif almanıza engel olamaz. Hem engelliler hem de ÖTV’den muaf diğer sürücülerimiz Volkswagen ile yola çıkmanın keyfini doya doya yaşasın diye özel olarak hazırlamış olduğumuz bu sayfada merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Engelli sürücü ehliyeti nasıl alınır? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyetlerinden nasıl yararlanılır? Hepsi ve daha fazlası bu sayfada...

 • ÖTV Muafiyeti

  Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti Nedir?

  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli bir mal üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olan tüketiciler, engellilik durumlarını T.C. Kimlik Kartlarına işleterek engelli aylığı alabilir ve vergi indirimlerinden faydalanabilir. Siz de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndiriminden faydalanarak bir Volkswagen sahibi olmak istiyorsanız, konuyla ilgili detaylı bilgileri burada bulabilirsiniz

  Detaylı Bilgi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Muafiyeti

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Muafiyeti Nedir?

  Araç sahiplerinin yılda iki kez ödemek zorunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi, yani MTV, araç türü, yaşı ve silindir silindir hacmi gibi değişkenlere göre hesaplanan bir vergidir. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gereken bu vergi, bulunulan ilin vergi dairesi ya da anlaşmalı bankalar tarafından tahsil edilmektedir. Ancak bu vergi için de engellilere özel istisnalar yer almaktadır. Tüm bu istisnalar hakkında detaylı bilgiyi bu bölümde inceleyebilirsiniz.

  Detaylı Bilgi
 • Engelli Ehliyeti

  Engelli Ehliyeti Nasıl Alınır?

  1 Ocak 2016’ya kadar engelli sürücülerimize H sınıfı sürücü belgesi verilirken, bu tarihten itibaren A ve B sınıfı, engelli ibareli ehliyetler sunulmaya başlamıştır. B Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın 18, A Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın en az 20 olması, Avrupa standartlarına göre eğer A sınıfı ehliyet alacaksanız daha öncesindeki 2 yıl A2 ehliyetine sahip olmanız gerekmektedir. Engelli ehliyeti almak için bilmeniz gereken tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

  Detaylı Bilgi
 • Engelli Raporu

  Engelli Raporu Nasıl Alınır?

  Engelli Sağlık Kurulu raporu tam teşekküllü devlet hastanelerinde verilebilmektedir. Kamu hastaneleri, engelli sağlık raporu verebilmeleri için belirli aralıklar ile güncellenmekte ve rapor verebilme haklarına sahip olmaktadırlar. Engelli Sağlık Kurulu raporu için başvuruyu mutlaka engelli bireyin kendisi, velisi veya vasisi yapmalıdır. Bu rapor belirlenmiş olan kamu hastanelerinden ücretsiz olarak alınabilmektedir. Merak ettiğiniz tüm detayları burada bulabilirsiniz.

  Detaylı Bilgi
image

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

ÖTV Muafiyeti hakkınızı kullanarak bir araç sahibi olmak istiyorsanız,
aklınıza takılan tüm sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uygun Modeller

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31.12.2018 tarihinde, 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde, 1.1.2020 tarihi itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’den muaf şekilde satın alınacak olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmaksızın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 303.200 TL’nin altında olması gerekmektedir.

image

ÖTV Muafiyetli Fiyat Listesi

Sıkça Sorulan Sorular

İstisnadan ilk seferde yararlanabilmek için belirlenmiş bir süre yoktur. Ancak, istisnadan yararlanarak adlarına bir araç tescil edilenlerin, ilk araç alımından itibaren 5 yıl süresince ÖTV ödemeden araç satın almaları veya ithal etmeleri mümkün değildir. 

ÖTV muafiyetinden yararlanmak için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporunda engel oranı %90 ve üzeri, ÖTV indirimden faydalanmak için ise en az %40 olmalıdır. Ayrıca “ağır engelli” ya da “sürücü belgesi alabilir” ifadelerinin yer alması gerekmektedir.

ÖTV muafiyeti yalnızca engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu istisnadan yararlanmak isteyen kişilerin aracı mutlaka kendi üzerlerine almaları gerekmektedir.

Tüm binek otomobil modellerinde motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedelin 303.200 TL’nin altında olması gerekmektedir.*

* 2019 yılında malul veya engellilerin taşıt alımlarında istisna hakkında ÖTV(II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik (5 seri no'lu) tebliğ esas alınmıştır.

Tam teşekküllü devlet hastanesinden verilmiş %90 ve üzeri engelli raporu olan kişi adına alınan aracı üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılabilir. Araç sahibi kendisi dışında 3 ismi daha araç ruhsatına işletebilir ve yalnızca bu isimler tarafından aracın kullanılmasına izin verilir. Ruhsatta ismi geçmeyen kişilerin; hastalık, doğum ve benzer acil durumlar dışında aracı kullanması durumunda ise aracın bağlanması ve ağır para cezaları ile karşılaşılması muhtemeldir.

%90’ın altında rapor derecesi bulunan araç sahiplerinde ise; araçta özel donanım varsa ve/fakat bu özel donanım takılırken aracın orijinal/teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmamışsa, yani özel donanım ilaveten takılmışsa; araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.

İstisnadan yararlanılarak ilk satın alınan aracın, deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması halinde, bu aracın ilk satın alma tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olsa dahi - aynı koşullarla - bir başka aracın ilk satın almasında da ÖTV istisnasından yararlanılabilecektir.

Evet, 5 yıldan fazla kullanımının ardından hiçbir ÖTV ödemesi olmaksızın araç satışı gerçekleştirilebilir. ÖTV Kanunu’nun 7/2’nci maddesinde “düzenlenen istisnadan yararlanan malul ve engellilerin bu kapsamda iktisap ettikleri araçları 5 yıldan fazla kullanarak bir başkasına satması durumunda, aracı alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir” ifadesi yer almaktadır.

ÖTV Kanunu'na göre, ilk satın alınmasında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.  Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez.

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

 

Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden istisna edilmiştir.

İstisnadan faydalanabilmek için aşağıdaki belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir;

 • Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu,
 • Kendi adına kayıt ve tescilli olan aracın engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olduğunu belirten Motorlu Araç Tescil Belgesi’nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği,
 • Teknik Belge ve Proje Raporu’nun aslı veya noter onaylı örneği,
 • Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu.

 

İstisnadan yararlanmak için, Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu ile gerekli olan diğer belgeler ilgili vergi dairesine ibraz edilmelidir.

Sağlık raporunda sadece sol alt ayak veya bacakta engeli olduğu belirtilen malul ve engellilerin otomatik vitesli taşıtlarının başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, kendi adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden istisna olur.

 • İSPARK gibi belediyelere ait park alanlarından ücretsiz olarak faydalanılabilirsiniz,
 • Birçok alışveriş merkezinde engelli araçları için özel olarak ayrılmış, ücretsiz otopark alanları yer almaktadır,
 • Engelli kişiye ait araçların ödünç verilmesi kesinlikle mümkün değildir,
 • Bir engelli aracının 5 yıl içinde satılması durumunda ÖTV istisnası hakkı kaybedilir ve ödenmesi gerekir. 5 yılını tamamladıktan sonra ise herhangi bir ÖTV ödemesi yapılmadan satılabilir.